De krachtige werking van Familie opstellingen

Rauw, puur en ontembaar. Dat is hoe ik opstellingen ervaar. Ze raken diep, schijnen hun licht en brengen beweging op zielsniveau daar waar het nodig en wenselijk is.

Keer op keer ervaar ik tijdens familie opstellingen dat er zoveel waardevolle informatie boven komt! Of het nu gaat om thema’s als rouw, slachtoffer/daderschap, relatie problemen, erkenning, stagnatie, lichamelijke klachten.

Niet alleen voor de inbrenger van de vraag maar ook voor alle representanten is die informatie waardevol, omdat ze universeel is. Dat heeft te maken met de wetten van hiërarchische ordening, verbinding, balans en erkenning, waar systemisch werken vanuit gaat.

De dynamieken die ‘vertaald’ worden door de representanten, laten veel zien en brengen beweging in het systeem van degene die het thema inbrengt, en in het systeem van degenen die daarmee resoneren.

Wat ik ook telkens zie, is hoe belangrijk het is om zelf de verantwoordelijkheid te durven nemen voor je eigen thema en proces. Een opstelling is namelijk niet zaligmakend. Het is een middel om onderliggende dynamieken naar de oppervlakte te brengen en dat is echt niet altijd aangenaam 😉

Het gaat over dat wat er is, en dat kan wanneer je daarvoor open staat, transformatie en heling brengen op meerdere lagen in je leven.

Wil jij meer inzicht in jouw proces, vraag of probleem? Ik kijk graag met je mee, bijvoorbeeld in een één op één opstelling of een systemisch coaching gesprek om te kijken hoe er inzicht en beweging kan komen in jouw situatie.
Stuur me een bericht of bel, voor vragen of meer informatie!

Ruimte voor rouw in December

In de Decembermaand kunnen we onszelf extra tegenkomen. De donkerste maand van het jaar laat ons ook de donkere kanten in onszelf nog even extra zien en ervaren. De natuur keert naar binnen en wij ook. Veel binnen zitten, alleen of juist op elkaars lip, kan zorgen voor oplopende emoties en spanning. Hetgeen wat nog niet afgerond is dit jaar wil nog afgerond worden om het nieuwe jaar weer ‘fris’ tegemoet te treden. De ultieme maand voor een portie transformatie. Wat dient je niet meer en wat wil je juist wel in het nieuwe jaar?

Neem vooral extra rust en tijd voor jezelf om hierbij stil te staan. Probeer niet mee te rennen in de gekte van cadeaus kopen en de beste kerstdiners. Wat belangrijk is te proberen, de verbinding met jezelf te vinden en te verdiepen. Ga de natuur in, of lees een mooi boek bijvoorbeeld. Het mooie is dat je dit gevoel van verbinding dan ook kunt delen met anderen. In de vorm van rust, aanwezig zijn, samen delen. Ook als je alleen bent, kun je de verbinding voelen, met jezelf en misschien wel met het licht van Kerstmis.

 

Verdriet en gemis om mensen die er niet meer zijn, wordt in deze periode vaak uitvergroot. Loop er niet voor weg maar probeer vorm en betekenis te geven aan je gevoel. In plaats van te vluchten of overweldigd raken door je emoties: herdenk degenen die je lief hebt maar er niet meer zijn. Voel ook de kracht die achter de liefde zit die je voor deze personen voelt. Misschien heb je een kerstboom en vind je het leuk iets te maken om erin te hangen of onder te zetten met de naam of foto van degene die je mist, zodat deze er toch bij is.

Voel je de behoefte om vorm te geven aan je gemis maar weet je niet hoe of waar te beginnen? Je kunt bij mij één of meerdere beeldende consulten boeken, dan gaan we samen aan de slag. Voel je welkom, in december, of daarna!